המכרז

מה זה מכרז אתגר? מכרזי אתגר נועדו להתמודד עם בעיות מורכבות ומערכתיות, שפתרונן אינו ידוע מראש.

בעוד מכרזים "רגילים" מתווים באופן מדויק ומפורט את הפתרון הנדרש, מכרזי האתגר מתמקדים בהגדרת הבעיה ואינם מתווים פתרון מוגדר. כך, הם מאפשרים חשיפה וכניסה של רעיונות חדשים, יצירתיים, מקוריים, מעולמות תוכן שונים ובעלי אופני פעולה שונים.

 

 

על האתגר: חסמים וקשיים רבים מעיבים על ממשקי העבודה ועל היחסים בין הממשל לבין החברה האזרחית, ופוגעים באפקטיביות השירותים החברתיים הקיימים בישראל.  בעולם שבו הבעיות החברתיות הופכות מורכבות יותר (שחקנים רבים / צרכים מגוונים ועוד), ומשאבי המדינה מוגבלים – יש הכרח לטיוב ממשקים אלו, לטובת קידום סוגיות חברתיות.

לצד פעילות משמעותית שמתקיימת בנושא זה בשנים האחרונות (החלטת ממשלה 3190, שולחנות עגולים ועוד), קיימים עדיין פערים משמעותיים בקידום עשיה בין מגזרית אפקטיבית במקומות המתאימים.

 

מטרת מכרז האתגר: מציאת אופני פעולה ומענים חדשים לטיוב הממשקים בין הממשל לחברה האזרחית, בדגש על אחד או יותר מן החסמים הבאים:

חסמים נוספים בעבודה בין הממשל לחברה האזרחית

מיעוט מידע יעיל ו/או כלי מדידה יעילים להוכחת אפקטיביות של שירותים חברתיים

היעדר מרחבי פיתוח ותכנון פיזיים ו/או וירטואליים משותפים למגזר הציבורי ולחברה האזרחית

פערי שפה ותרבות, חוסר אמון וההכרה בערך בין המגזר הציבורי לבין החברה האזרחית

המכרז מתקיים במסגרת מיזם ממשלה חברה אזרחית, שהינו  שותפות בין שבעה משרדי ממשלה – חינוך, רווחה, אוצר, בריאות, משפטים, קליטה, ראש הממשלה – ושל מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל

 

התחלת עבודה משותפת - 10/2018

על בסיס הקריטריונים, נבחרו על ידי הוועדה המקצועית 5 הצעות זוכות. בימים אלה מתחילים היזמים הזוכים בקידומן וביישומן, לטובת חיזוק הממשקים בין הממשל לחברה האזרחית

תהליך הבחירה

מיון - 08-09/2018

התקבלו כ-35 הצעות מטעם 30 מציעים שונים. היוזמות שהוצעו נשפטו על ידי ועדה מקצועית בין מגזרית שהוקמה לטובת המהלך. היוזמות נשפטו על פי קריטריונים רחבים של התאמה לבעיה שבמכרז, בשלות הפתרון, נסיון והתרשמות כללית

07/2018 - פרסום המכרז

המכרז פורסם בחודש יולי 2018, ופנה ליזמים חברתיים בעלי רעיונות לפתרונות חדשניים לחיזוק הממשקים בין השלטון המרכזי ו/או השלטון המקומי.

היוזמות הזוכות

 

הנגשה דיגיטלית של תזכירי חוק וטיוטות

תקנות של משרדי הממשלה

המרכז להעצמת האזרח

מודל לשת"פ בין מגזרי ברמה המקומית סביב אתגרים המזוהים יחד - הן ע"י הרשות והן ע"י החברה האזרחית

ארץ עיר

מערכת דיגיטלית לאיגום והנגשת מידע על מכרזים / התקשרויות / תמיכות מול הממשלה

מנהיגות אזרחית

והסדנא לידע ציבורי

יצירת מערכת מעקב מדדים שוטפים, לפרוייקט חברתי רב מגזרי עם מספר שותפים

אלומה

כלי מיפוי יוזמות חברתיות ברמה מקומית, שישמש פלטפורמה מסייעת לשת"פ בין מגזרי ברשויות

גשר לעתיד

(מכללת אורנים)

© 2018 מיזם ממשלה חברה אזרחית

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now